Yeni məqalələr

Yenilikləri qaçırmamaq üçün izləmədə qalın

İnzibati orqanların diskresion səlahiyyəti

Diskresyon səlahiyyət nədir? Mümkün qanunauyğun qərarlar ifadəsi minumum iki qərarın mövcudluğunu bildirir. Artıq bunun hansının qəbul edilməsi seçimi isə inzibati orqanın diskresyon səlahiyyəti hesab olunur. Nəzəriyyədə əsas aparıcı fikir budur ki, hansı normada “bilər” sözü varsa bu artıq inzibati orqanın diskresyon səlahiyyətinin mövcudluğunu göstərir[1]. Bəs bu “bilər” sözü hər zaman diskresyon səlahiyyətin mövcudluğuna dəlalət edir…

Kommersiya hüququ

Mülki Məcəllə 49.3; Fidusiar Öhdəliklər

İŞİN QISA HALLARI1 İddiaçı, təsisçisi olduğu “Kaskad” firmasının ünvan 1 ünvanında yerləşən daşınmaz əmlaka dair alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, həmin daşınmaz əmlaka dair verilmiş Çıxarışın ləğv edilməsi, təsisçisi olduğu “Kaskad” firmasına dair Çıxarışın verilməsi, Cavabdeh1, Olqa Qasımova və Cavabdeh2 əməlində cinayət tərkibinin əlamətlərinin olması barədə xüsusi qərardad çıxarılmasını xahiş edib. “Kaskad” firması (bundan sonra…

14 dəqiqə oxuma müddəti
Ətraf mühit hüququ

Ozon təbəqəsi və onun mühafizəsi: Vyana Konvensiyası

Ozon təbiətdə bir o qədər rast gəlinə bilən birləşmə deyil. Buna səbəb ozonun aktiv bir maddə olmasıdır və asanlıqla başqa maddələrlə reaksiyaya girə bilir. Əgər otağa ozon qazı buraxsaq o asanlıqla parçalanacaq və otaqda olan hərhansı bir maddə ilə yaxud əgər hidrogen varsa onunla reaksiyaya girərək su əmələ gətirəcək.  Buna görə də ozon insan müdaxiləsi…

6 dəqiqə oxuma müddəti
Süni İntellekt Hüququ

ChatGPT-nin hüquq sahəsinə təsiri

GPT-3 hüquq sahəsində müxtəlif yollarla istifadə olunmaq potensialına malikdir. Bəzi potensial istifadə hallarına aşağıdakılar daxildir: Ümumilikdə, hüquq sənayesində GPT-3-ün potensial istifadələri genişdir və hüquqşünaslara və hüquq mütəxəssislərinə işlərində böyük köməklik göstərə bilər. Tərcümə edildi: Mahirə Ağalarzadə Mənbə: https://clp.law.harvard.edu/knowledge-hub/magazine/issues/generative-ai-in-the-legal-profession/the-implications-of-chatgpt-for-legal-services-and-society/    

2 dəqiqə oxuma müddəti
Süni İntellekt Hüququ

ChatGPT necə yarandı?

OpenAI-nin ChatGPT-si üçün bu bir gecədə qazanılmış uğur deyildi. Hətta bir çoxunuz heç bir uğurun olmadığını söyləyir. MIT Technology Review-da süni intellekt üzrə baş redaktor Will Douglas Heaven-nin ChatGPT-nin haradan gəldiyi haqqında məlumatlandırıcı və əyləndirici mətni vardır. ChatGPT-nin təməli süni intellektdə tələb olunan mətni mənalandıra bilən neyron şəbəkə üçün tələb olunan müəyyən dil modellərinin (heyvan…

3 dəqiqə oxuma müddəti
Mülki hüquq

Müqavilə nədir?

Müqavilə qanuni qüvvəyə malik olan vəddir (və ya vədlər toplusudur); “qanuni qüvvəyə malik olan” dedikdə, qanunun vəd verən şəxsi (“vəd verəni”) həmin vədi yerinə yetirməyə məcbur edəcəyini və ya vədin yerinə yetirilmədiyinə görə onun verildiyi şəxsə (“vəd verənə”) zərəri ödəmək üçün kompensasiya verəcəyini nəzərdə tuturuq. Vədlər həyatımızın ümumi xüsusiyyətidir; fərdlər ailə üzvlərinə və onların dostlarına…

3 dəqiqə oxuma müddəti